Formularz Zgłoszeniowy Miasta Gospodarze

  Narodowy Model Szkolenia IMOPEKSIS.University

  FORMULARZ KWALIFIKACYJNY MIAST GOSPODARZY

  INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU:

  LOKALIZACJA:

  Nazwa obiektu: *

  Adres: *

  Ulica:

  Kod pocztowy oraz miejscowość: *

  RODZAJ OBIEKTU: *

  hala sportowacentrum szkolenioweklub sportowyośrodek sportowy
  Inne:

  WIELKOŚĆ OBIEKTU SPORTOWEGO: *

  Czy obiekt posiada sale szkoleniowe? *
  TAKNIE

  Czy obiekt oferuje możliwość noclegu? *
  TAKNIE

  Czy obiekt zapewnia catering? *
  TAKNIE

  Dane kontaktowe:

  Imię i nazwisko osoby do kontaktu: *

  Telefon: *

  Adres e-mail: *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).
  TAK

  Wyrażam zgodę na informowanie o planowanych przedsięwzięciach IMOPEKSIS.University poprzez e-mail, telefonicznie lub z poprzez sms.
  TAKNIE

  Informacja o Administratorze Danych