Rodzice

Wielu z nas jest rodzicem, wszyscy mamy jedno pragnienie, pomóc swojemu dziecku! Dzięki idei IMOPEKSIS RODZICE dasz sobie szansę wychować mistrza w jego najważniejszej życiowej drodze.
Współpracując z nami poznasz walory uczestnictwa sportowego i dowiesz się:

 • jak zarządzać sobą i własnym dzieckiem,
 • jak stać się przywódcą swojej rodziny,
 • jak zbudować szacunek rzeczywisty,
 • jak komunikować się dostrzegając potrzeby innych,
 • jak kształtować pozytywne intencje i własną motywację wewnętrzną,
 • jak odkryć cały potencjał partnera,
 • jak wyznaczyć i realizować własne cele i marzenia,
 • jak radzić sobie z konfliktami,
 • jak podejmować trudne decyzję,
 • jak rozwijać kreatywność, pewność siebie i jak uruchamiać je w innych,
 • jak radzić sobie ze stresem i rozwijać swoje pasje,
 • jak kształtować empatię i inteligencję emocjonalną,
 • jak być kreatywny i jak nie mieć zmartwień.

Matka i Dziecko
Jaką matką jesteś, czy wiesz? Twój codzienny wpływ kształtuje postawy Twojego dziecka na całe życie! Na ile potrafisz ograniczyć nadopiekuńczość? Na ile potrafisz nie obwiniać i nie oceniać? Na ile potrafisz kontrolować swoje emocje? Na te i inne pytania możesz odpowiedzieć sobie w codziennym dialogu wewnętrznym. Zbiór treści i praktycznych działań dla budowania prawidłowych relacji z Twoim dzieckiem znajdziesz właśnie tutaj.

Relacje Rodzic – Młody Sportowiec
Ukazało się już wiele badań na temat przyczyn uprawiania sportu przez dzieci. Odpowiedzi, których w tej kwestii udzieliły dzieci, mogą zdziwić dorosłych. Jest to jednak reakcja w pełni naturalna, gdyż wizja osoby dorosłej przeważnie różni się od percepcji dziecka. Przytoczmy zatem najczęściej udzielane odpowiedzi dzieciaków: uprawiam sport, bo sprawia mi to przyjemność, ponieważ czuję, że jestem w tym dobry, aby nauczyć się nowych rzeczy lub doskonalić wcześniej nabyte umiejętności, ponieważ chcę się czuć częścią zespołu.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem w taki sposób w jaki potrzebuje! Zrób to dla niego i dla siebie w drodze do spełnienia.

Relacje Rodzic – Dorosły Sportowiec
Młody sportowiec w dużej mierze pozostaje sam ze sobą, ewentualnie z grupą ćwiczebną. Dopiero wtedy uwalnia swój indywidualny potencjał, spotyka się z sytuacjami, w które musi wejść samodzielnie, a to właśnie powoduje wiele przyjemnych odczuć, z odczuciem postępu na czele.

Jaka więc powinna być rola rodzica w aktywności fizycznej? Odpowiedź jest bardzo prosta: stworzyć pozytywną atmosferę i zrozumienie dla jego działań. Nie oceniaj, nie porównuj, nie obwiniaj. Pozwól mu samodzielnie wyjść z sytuacji trudnych aby stał się silniejszy. Pozwól mu budować własne poczucie bezpieczeństwa, które jest trampoliną do skoku na kolejne etapy rozwoju jego potrzeb.

Relacje Rodzic – Kreatywne Dziecko
Możemy uwzględnić, że samodzielne, kreatywne dziecko podejmujące różnego rodzaju działania, decyzje, spotyka przeszkody, niepowodzenia a także przeżywa porażki – niepomyślny obrót spraw; niepowodzenie, przegrana, są jednym z najważniejszych doświadczeń życiowych każdego człowieka. Analizując życie przeciętnego człowieka należy zauważyć, że liczba małych niepowodzeń jest większa od liczby dużych sukcesów. Przeżycie porażki jest nieodłącznym elementem życia, którego trzeba się nauczyć. Pozwól swojemu dziecku na kreatywne działanie! Pozwól mu widzieć świat jego oczami!

Relacje Rodzic – Przedszkolak
Czy wiesz, że w okresie przedszkolnym dziecko myśli uogólnieniami, uczy się myśleć i przechodzić od ogółu do szczegółu. Bardzo ważnym elementem rozwijanym w tym czasie jest rozmowa z samym sobą. Dziecko tworzy w swojej wyobraźni wymyślonego przyjaciela, który pomaga wypełniać różne zadania. W ten sposób formułuje i realizuje własne cele i marzenia. Istotnym aspektem tego okresu jest odpowiednia komunikacja rodzica z dzieckiem, która powinna opierać się na codziennej i szczerzej rozmowie, kiedy dziecko tego oczekuje, bez narzucania się przez rodzica. Jedną z ważniejszych reguł dialogu z dzieckiem jest zasada, iż rozmawiać można, kiedy dziecko i rodzic są przygotowani do odbioru informacji!

Relacje Rodzic – Uczeń Szkoły Podstawowej
Czy wiesz, że rolą rodzica w tym etapie jest prawidłowe przeprowadzenie dziecka, tak aby każdy kolejny czas zmian był właściwie przez niego przyjmowany. Ważne jest to szczególnie dlatego, że w tym okresie rozwojowym dziecko zdobywa nowe, ważne umiejętności komunikacyjne, poznawcze i ruchowe kształtujące samokontrolę emocjonalną.

Postawa rodzica w tym okresie powinna być podwójnie wyczulona na własne negatywne zachowania i pełną kontrolę nad sobą. Każde zauważone przez dziecko zachowanie będzie przez nie wchłaniane, to samo dotyczy zachowań czerpanych od nauczycieli, rodziny i dalszego otoczenia.

Dowiedz się wszystkiego co możesz zrobić, aby Twoje dziecko przez cały okres edukacji podstawowej miało szansę, wspólnie z Tobą zbudować przewagę nad innymi.

Relacje Rodzic – Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej
Młody człowiek w tym okresie posiada wyjątkową motywację wewnętrzną do działania. Jest również gotowy zwrócić się o pomoc i zaufać swojemu mentorowi, nawet jeśli przed laty nie traktował go z należytym szacunkiem. Ważną kompetencją społeczną jest nabycie w tym okresie umiejętności stawiania się nad sobą, rozumiana jako asertywność względem samego siebie i do innych.

Rodzicu czy znasz wszystkie zasad tego istotnego okresu rozwoju swojego dziecka?

Relacje Rodzić – Student
Okres, w którym Rodzic wyraźnie może odczuć, że jego ukochane dziecko już go nie potrzebuje. Rodzic na tym etapie może jedynie przypatrywać się działaniu młodego człowieka, bez ocen, bez opinii i dobrych rad. Postępowanie Twojego dziecka rozpatruj wyłącznie w przyczynach, a nie w skutkach. W nadarzającej się sytuacji, staraj się komunikować poprzez pytania otwarte takie jak: „czy jest coś co możesz z tym zrobić?”, „na ile czujesz, że…?”, „Jak oceniasz tą sytuację?”, „na ile można to zmienić, chcesz to zmienić?”.

Zdobądź wiedzę na temat skutecznej komunikacji z młodym człowiekiem, który już nie jest taki sam jak go pamiętasz z dzieciństwa.

 • Psychoprofilaktyka – zasad zarządzania sobą i rodziną.
 • Czynniki warunkujące odniesienie sukcesu rodziny.
 • Psychopatologia – niebezpieczeństwa w codziennych relacjach.
 • Cechy ludzi negatywnych – obszary ryzyka.
 • Korporacyjne wychowanie w odniesieniu do wychowania.
 • Poznaj siebie i swoją rodzinę – sposoby komunikacji z najbliższymi.
 • SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ – upodmiotowienie partnera. Pytanie otwarte, zamknięte, sugerujące, hipotetyczne.
 • Momenty trudne w życiu rodziny.