Powstanie Fundacji IMOPEKSIS

W dniu 14.01.2020r. powstała Fundacji Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.Universit

„Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, kulturalna i sportowa w zakresie edukacji, rozwoju osobistego, promocji i wzrostu aktywności fizycznej oraz sportu. Wsparcie realizacji procesu edukacyjnego, mającego na celu rozwój psychofizyczny ludzi. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników w różnych grupach wiekowych. Wsparcie realizacji procesu inwestycyjnego infrastruktury sportowej. Działania mające na celu wsparcie ochrony środowiska oraz promocję miast i gmin.”

Prezesem Fundacji IMOPEKSIS został prof. nadzw. dr. hab. Tadeusz Huciński, Wice Prezesami wieloletni współpracownik Profesora Hucińskiego Tomasz Wilczewski oraz Prezes Fundacji Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEED sport Robert Mućka.

Razem będziemy rozwijać tą nowatorską na skalę Europejską metodę psychofizycznego rozwoju człowieka IMOPEKSIS oraz w oparciu o nią tworzyć nowe wartości.