Sport

Idea IMOPEKSIS SPORT to szereg form i metod codziennego procesu dla trenerów i zawodników.

Inwestycja i nieustanny rozwój siebie oraz zespołu to fundament profilu mistrza.

Jeżeli chcesz zainwestować w siebie i swój rozwój.
Jeżeli chcesz być bardziej świadomy i pewny siebie jako trener lub zawodnik.

Jeżeli chcesz myśleć współcześnie, być bardziej efektywny i szybciej odnosić sukcesy.
Jeżeli chcesz nabyć umiejętności coachingowe i szkoleniowe.
Jeżeli chcesz umieć budować nowe nawyki, tworzyć lepszy obraz siebie i kreatywnie rozwiązywać problemy.
Jeżeli chcesz poznać podobnych do siebie, ambitnych i otwartych na wiedzę ludzi.

Jeżeli chcesz rozwinąć swój zespół lub stworzyć nowy.

Powiedz sobie TAK!  Wykorzystaj swój czas na intensywne godziny lekcji treningowych, wykładów i warsztatów aby zdobyć kompetencje trenerskie i zawodnicze, które umożliwią Ci spełnienie marzeń sportowych i rodzinnych.

IMOPEKSIS Basketball

IMOPEKSIS Football

IMOPEKSIS Volleyball

IMOPEKSIS Handball

IMOPEKSIS FIGHT SPORT

IMOPEKSIS Dance

  • Kształtowanie osobowości dziecka i jego kompetencji psychospołecznych w trakcie udziału w zabawach ruchowych.
  • Sposoby nauczania umiejętności technicznych w wybranych sportach indywidualnych i zespołowych.
  • Prowadzenie kontroli przyczyn w trakcie gry szkolnej, gry uproszczonej, gry zadaniowej i gry właściwej.
  • Aktywność fizyczna osób starszych, aktywne formy spędzania czasu wolnego.
  • Współczesna pedagogika trenerów w aktywności psychologicznej dzieci, młodzieży i rodziców – zasady prawidłowej komunikacji, kierowanie walką sportową w treningu i w meczu.
  • Sposoby zarządzania emocjami w aspekcie współpracy z partnerem, grupą i zespołem. Mechanizmy obronne w zarządzaniu emocjami dzieci, młodzieży i dorosłych.