Czym jest IMOPEKSIS?

Czym jest IMOPEKSIS?

 

IMOPEKSIS to program rozwoju sportu, kultury fizycznej, biznesu i edukacji w połączeniu z rozwojem psychologicznym.

Wizja, misja, cel

Wizja – Kreatywne, zdrowe psychicznie i fizycznie pokolenie Polaków.

Misja – Rozwijanie sfery intelektualnej, umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy IMOPEKSIS oraz przygotowanie do dokonywania odpowiednich wyborów życiowych.

Cel – 100.000 dzieci i młodzieży w programie IMOPEKSIS w dążeniu do zdrowia społecznego i olimpizmu sportowego.

Kultura wychowania w sporcie jako narzędzie do kształtowania kompetencji psychospołecznych.

 

Rozwój to postęp

Współczesne badania dowodzą, iż metodologia IMOPEKSIS ze wsparciem psychologicznym zwiększa szanse osiągania najwyższych celów w obszarze sportu, edukacji i życia społecznego.

Rozwój osobowości, aktywności psychologicznej i mentalnej w kulturze fizycznej.

To lepsze rozumienie siebie i innych, co generuje rozwój osobisty i zawodowy i w efekcie podnosi jakość życia.

 

Fundament IMOPEKSIS to ludzie

IMOPEKSIS to nie tylko jego twórcy, ale także ponad 22.000 absolwentów, przeszkolonych:

  • Nauczycieli
  • Trenerów
  • Rodziców