Zdrowie

Pamiętaj, że sukcesy nie biorą się znikąd, lecz są efektem Twoich działań, decyzji i kompetencji. Zbiór praktycznych metod opartych o rzetelne badania to istota recepty IMOPEKSIS ZDROWIE. Dzięki temu nabierzesz sił do działania w różnych życiowych kontekstach – wyglądzie, finansach, zdrowiu, emocjach, relacjach w pracy i z rodziną.

Jeśli natomiast jesteś pracownikiem służy zdrowia i codziennie zmagasz się z trudami w relacjach z pacjentem, to program IMOPEKSIS ZDOWIE jest dokładnie dla Ciebie. Dowiedz się jak wczuć się w potrzeby pacjenta, jak zrozumieć jego sytuację oraz jak skutecznie budować relacje wokół siebie w codziennych trudnych i wymagających sytuacjach.

Kobiety
Emocje kobiet w zarządzaniu mężczyznami.

Metaforycznie ujmując kobiety to relacje, emocje i działanie. Poznaj siebie i swoich bliskich!

Emocje, które najczęściej obserwują kobiety należy skategoryzować w czterech grupach. Pierwsza z nich zawiera emocje strachu, takie między innymi jak niepokój, trema, nerwowość, podejrzliwość, niepewność, panika, lęk. Emocje te nastawione są na przyszłość i pełnią funkcję ostrzegawczą przed czymś, co ma się wydarzyć. Występują najczęściej w obliczu nieznanych wydarzeń.

Drugą kategorią emocji to grupa złości. W jej skład wchodzą między innymi: niezadowolenie, frustracja, irytacja, sprzeciw, gniew, uraza, oburzenie, niechęć, agresja, wściekłość. Doświadczając takich emocje, należy odszukać ich przyczyny, które znajdują się na płaszczyźnie niezrealizowanych potrzeb.

Trzecia grupa to emocje smutku. W niej między innymi mieszczą się: przygnębienie, rozczarowanie, żal, poczucie winy, obojętność, depresja, cierpienie, rozpacz, odrzucenie. Emocje związane są z rozpamiętywaniem przeszłości oraz wyrażają żal i chęć zmiany sytuacji obecnej.

Do ostatniej grupy emocji zaklasyfikowane zostały emocje szczęścia. Przeżywanie zadowolenia, radości, ufności, przywiązania, fascynacji, ekscytacji, wdzięczności, odwagi, poczucie godności. Nadmiar emocji szczęścia, niestety, działa niekorzystnie. Człowiek zaczyna wtedy nadmiernie idealizować otoczenie, traci koncentrację i czujność, poza tym przy nadmiarze szczęścia bardzo bolesne staje się odwrócenie losu i przeżycie emocji skrajnie różnych, czyli tych z grupy smutku

Matki
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?

Jaki wpływ może mieć osoba dorosła na dziecko? Toksyczny rodzic powoduje, że dziecko nie może odnaleźć się w swoim dorosłym życiu, nie czuje się szczęśliwe, niczym nie umie się zadowolić, ma duże poczucie lęku, kłopoty z relacjami osobistymi i samo powtarza schematy działań swojego rodzica. Zrób coś z tym, poznaj zasady upodmiotowienia własnego dziecka. To droga, w której masz gwarancję szczęścia Twojego największego Skarbu.

Lekarze
Komunikacja z pacjentem w aspekcie psychospołecznym – Zasady udzielania informacji zwrotnych.

  • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami przełożonych i pacjentów.
  • Obieg informacji a jakość i relacje ze współpracownikami oraz ich wpływ na wykonywane zadania.
  • Bariery, problemy, niejasności, nieporozumienia, nieprawidłowy obieg informacji, brak wsparcia, niejasność procedur, nieczytelność zadań. Analiza głównych czynników i sposobów ich przezwyciężania.
  • Kontrola emocjonalna, wytrzymałość i odporność w sytuacjach trudnych.

Pielęgniarki/Pielęgniarze
Pielęgnowanie – najwyższa wartość opieki nad innym człowiekiem. Odszukaj motywację i zrozumienie w konfrontacji z codziennymi trudami i zadaniami. Decyduj i wyznaczaj własne cele w oparciu o relacje z innymi. Komunikuj się bez obaw, nerwów i stresu. Zdobądź wiedzę, umiejętności i kompetencje komunikacji z pacjentem i przełożonym. Z nami dowiesz się dlaczego jesteś tak wyjątkową osobą.

 

Dyrektorzy obiektów medycznych
Posiadanie umiejętności zrozumienia przyczyn zachowań pracowników oraz umiejętne komunikowanie się z nimi jest kluczowe w pełnieniu funkcji Dyrektora. Dostosowując swój przekaz do typu pracownika, możliwa jest skuteczna i efektywna współpraca z partnerem i zespołem. Dzięki odpowiednim działaniom codzienne funkcjonowanie zespołu pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków wzmocnią się. Istota zrozumienia i zbudowanie kilku kompetencji takich jak: rozumienie siebie i innych, zdolność odczuwania siebie i innych, akceptowanie własnej roli i roli innych, umożliwia skuteczne zarządzenia placówką medyczną.

  • Rutyny i dobre nawyki podstawą funkcjonowania organizmu.
  • Prawidłowy sen – zasady fizjologiczne i jakościowe snu.
  • Aktywność fizyczna – sposoby spędzania czasu wolnego z dzieckiem.
  • Aktywność fizyczna osób starszych – odbuduj bliskość.
  • Dieta – co jeść, a czego unikać. 5 wskazówek dla zdrowej diety.
  • Psychodietetyka, czyli jak wyjść z błędnych przekonań.