Samorząd

IMOPEKSIS SAMORZĄD to droga, która prowadzi przez wiele płaszczyzn życia. To zastrzyk pozytywnej energii i wiele cennych wskazówek w komunikacji i współpracy z ludźmi.

Codzienne wydarzenia nieustannie wiążą się z sytuacjami rozwiązywania konfliktów i sporów. Umiejętność ich rozwiązywania wymaga konieczności posłużenia się narzędziami społecznymi, które rozwijają świadomość pracowników. Integracja i budowanie spójności zespołu to pierwszorzędne działania dla uzyskania wymiernych korzyści w codziennej pracy.

Opłaca się motywować do rozwoju oraz inwestować w pracę nad swoim nastawieniem. To ułatwia funkcjonowanie i współpracę w zespole, co jest kluczem do skutecznego i efektywnego działania jednostek samorządowych i ministerialnych. Budowanie przekonań, że każdy pracownik administracji publicznej ma 100% wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, pozytywnie wpływa na skuteczność i efektywność w codziennych sytuacjach.

W wyniku przeprowadzonych szkoleń zapewniamy wzrost  efektywnej komunikacji dla skuteczności działań indywidualnych i zespołowych.

Program dla Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego
Komunikacja z petentem w aspekcie psychospołecznym – konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych.

 • Zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami petentów.
 • Obieg informacji a jakość i relacje z innymi pracownikami oraz ich wpływ na wykonywane zadania.
 • Bariery, problemy, niejasności, nieporozumienia, nieprawidłowy obieg informacji, brak wsparcia, niejasność procedur, nieczytelność zadań. Analiza głównych czynników i sposobów ich przezwyciężania.
 • Kontrola emocjonalna, wytrzymałość i odporność w sytuacjach trudnych.
 • Zasady budowania pozytywnych relacji z przełożonymi.

Program dla Dyrektorów Jednostek Samorządu Terytorialnego
Pakiet wartościowych treści, wykładów i warsztatów dla obszaru osób zarządzających JST.

 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
 • Sposoby wzbudzania motywacji własnej i pracowników.
 • Umiejętność chwalenia i doceniania.
 • Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników.
 • Skuteczne zasady i metody motywacji poza finansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład.

Program dla Pracowników Jednostek Rządowych
Całość zagadnień stanowi innowacyjne trendy w obszarze negocjacji do uzyskania długofalowych korzyści. Kompetencje zdobyte podczas szkolenia to m.in. działanie w atmosferze niepewności, odczuwanie potrzeb partnera, dostrzeganie przeciwieństw, wytrzymanie emocji drugiej osoby, podejmowanie ryzyka.

 • Momenty trudne w trakcie negocjacji.
 • Negocjacje warunków umowy – impas, agresja partnera, unikanie nacisku.
 • Szukanie obszarów wspólnych i możliwości porozumienia.
 • Budowanie trwałych relacji i ”mostów w przyszłość”.
 • Metody ewaluacji negocjacji i kontrola realizacji założonych wcześniej celów.

Program dla Dyrektorów Jednostek Rządowych
Program „IMOPEKSIS” – narzędzia w nim zawarte tłumaczą, w jaki sposób najważniejsza osoba w organizacji powinna postępować z samym sobą, pracownikami i współpracownikami. Pakiet niezbędnych kompetencji psychospołecznych w oparciu o budowanie pozytywnych intencji, motywacji siebie i innych, kształtowanie pewności siebie, kontrolę emocjonalną oraz działanie w stanie pełnej koncentracji to kluczowe zjawiska skutecznej i efektywnej pracy. Twoi podwładni, partnerzy i Twoja rodzina zasługują na lepszą wersję CIEBIE!

 • Rodzaje komunikacji, czynniki motywujące, reakcje na sytuacje stresowe, ich znaczenie dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu.
 • Tonacja głosu i jego wpływ na jakość i odbiór rozmowy przez pracownika: w wykonywanych obowiązkach i podczas oceny zadań i obowiązków przez menedżera.
 • Osobowość pracownika a motywatory.
 • Decyzje i wyznaczanie sobie celów.
 • Kontrola emocjonalna, wytrzymałość i odporność w sytuacjach trudnych.
 • Zasady budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami.
 • Uzyskiwanie wzajemnego zaufania.
 • Symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność).