Plan dnia podczas Campów IMOPEKSIS Clinic

Plan dnia podczas Campów IMOPEKSIS Clinic:

7:00 – 7:45 – trening pierwszy

Trening ten poświęcamy na powtórce poznanych umiejętności, stacja po stacji, umiejętność po umiejętności. Dodatkowo podczas tego treningu pracujecie w różnych parach (starszy z młodszym, kolega z koleżanka), co niesie za sobą wiele korzyści m.in. zarządzania partnerem i budowaniem komunikacji.

8:00 – śniadanie

Zaraz po treningu czas na uzupełnienie energii!

9.00 – przygotowanie i omówienie jednostki treningowej

Czas dla trenerów na przygotowanie i omówienie najbliższej jednostki treningowej.

9:30 – 11:00 – trening drugi

Podczas tego treningu pracujecie w małych grupach (6-8 zawodników + 2 trenerów). Poznajecie nowe umiejętności i rozwijacie swój warsztat techniki indywidualnej. W każdym treningu każdy trener współpracuje z trzema grupami. Zmienność środowiska i trenerów wpływa pozytywnie na koncentrację zawodników.

11:00 –  wykład dla trenerów

Czas na wiedzę teoretyczną dla trenerów.

11:30 – 12:30 – zajęcia zorganizowane dla zawodników

Każdego dnia proponujemy różne aktywności i działania grupowe. Są to m.in. treningi wiedzy, lekcje języka angielskiego, aktywności w terenie.

13:00 – obiad

Ładujemy baterie na drugą część dnia. Podstawą każdego obiadu są pełnowartościowe produkty. Dbamy o jakość i ilość.

13:30 – 14:30 – sjesta poobiednia

14:30 – przygotowanie i omówienie jednostki treningowej

15:00 – 16:30 –  trening trzeci

Powtórka lub wprowadzenie nowych umiejętności. Trenerzy dostosowują ćwiczenia indywidualnie do grupy.

16:30 – 17:30 – zajęcia zorganizowane dla zawodników

18:00 – kolacja

19:00 – przygotowanie i omówienie jednostki treningowej, przygotowanie gier neuromotorycznych

19:30 – 20:30 – trening czwarty

Ten trening poświęcamy jednej umiejętności. Następnie przechodzimy do gier neuromotorycznych.

21:00 – 22:00 – przygotowanie do ciszy nocnej